O NAS  GALERIE  KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ w KRZYCKU WIELKIM

 
Menu
Forum dyskusyjne
Nasza szkoła

Arrow.gif (5136 bytes)   Historia szkoły:

bluebut.gif (1319 bytes) szkoła powszechna w Krzycku Wielkim powstała 1 czerwca 1885 roku, nauczanie w niej odbywało się w języku niemieckim,

bluebut.gif (1319 bytes) po odzyskaniu niepodległości rozpoczęła działalność polska szkoła, pierwsze zajęcia w języku polskim odbyły się 21.10.1921 roku,

bluebut.gif (1319 bytes) po latach okupacji szkoła rozpoczęła pracę 14.03.1945 r., przez 20 lat nauka odbywała się w dwóch starych budynkach szkolnych,

bluebut.gif (1319 bytes) w 1965 r. oddano do użytku nową 5-izbową szkołę,

bluebut.gif (1319 bytes) 28.01.1967 r. w uznaniu osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz działalności pozaszkolnej władze oświatowe przyznały szkole prawo posiadania imienia Marii Konopnickiej,

bluebut.gif (1319 bytes) 1 września 1986 roku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego, połączona z uroczystym otwarciem dobudowanego, 6-izbowego skrzydła,

bluebut.gif (1319 bytes) 14.10.1986 r. szkoła przeżyła kolejne ważne wydarzenie - wręczenie młodzieży sztandaru szkoły,

bluebut.gif (1319 bytes) 11.12.1987 r. oddano młodzieży szkolnej do użytku salę gimnastyczną,

bluebut.gif (1319 bytes) 23.10.1990 r. delegacja naszej szkoły otrzymała zaproszenie do Warszawy, gdzie nastąpiło wręczenie, przez Marszałka Sejmu RP dyplomu przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół,

bluebut.gif (1319 bytes)1994 r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr Józef Sajbura,

bluebut.gif (1319 bytes) 1.02.1999 r. oddano do użytku pracownię komputerową,  wyposażoną dzięki krajowemu programowi "Internet w każdej gminie",

bluebut.gif (1319 bytes) w marcu 1999 r. Rada Gminy Włoszakowice podjęła decyzję o utworzeniu w naszej szkole szkoły podstawowej i gimnazjum,

bluebut.gif (1319 bytes) 1.09.1999 r. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 1999/2000 w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim, 

bluebut.gif (1319 bytes) 24.04.2006 r. otwarto nową pracownię informatyczną współfinansowaną przez Unię Europejską EFS,

bluebut.gif (1319 bytes) 31.07.2006 r. rozpoczęło pracę Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w szkolnej bibliotece (EFS), 

bluebut.gif (1319 bytes) maj - wrzesień 2011 r. - wykonano termomodernizację budynków szkolnych, przeprowadzono gruntowny remont sali gimnastycznej, otoczenia szkoły, oddano do użytku kompleks sportowy "Orlik" przy szkole (zobacz w galerii),

bluebut.gif (1319 bytes) czerwiec 2014 - wmurowanie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy pamięci Mariana Niedźwiedzińskiego - wieloletniego dyrektora szkoły i zaangażowanego działacza społecznego

 

arrow.gif (5136 bytes)   Nasza Patronka

Patronką szkoły jest Maria Konopnicka, znana poetka i pisarka, autorka między innymi "Roty" i popularnej bajki "O krasnoludkach i sierotce Marysi". Hymnem szkoły jest utwór ze słowami wiersza naszej patronki :

JUŻ LIPA ROZTULA

Już lipa roztula słoneczny swój puch

A dalej tam z ula na pracę na ruch.

A dalej tam z ula na pole, na znój.

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.

Ta stara pasieka na plon czeka nasz.

My lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz.

My lecim od wieka i plon niesiem swój.

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.

 

Copyright by G.Piskorz