PLAN LEKCJI
ważny od 1 września 2016 r.
 
 
Dzień tygodnia lekcja                      K  L  A  S  A lekcja
2 a 2 b 3 a 3 b 4 5 6 I gimn. II gimn. III gim.
PONIEDZIAŁEK 1 edukacja
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
edu.
wcz.szk.
zaj. z wych. zaj. z wych. religia fizyka j. niem. chemia 1
2 przyroda mat. j. polski religia wf j. niem. 2
3 j. polski przyroda wf j.niem.m /wf d j. polski mat. 3
4 wf j. polski przyroda j.niem.d /wf m mat. j. polski 4
5   wf plastyka mat. j. polski j. ang. z.tech.m /inf.d 5
6         z. tech j.ang. muzyka mat. biologia wf 6
7         z. kom. m     muzyka geografia j. ang. 7
WTOREK 1 edu.
wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
religia edu.
 wcz.szk.
z. kom. d wf j. ang. d j. ang. d z. art. mat. 1
2 religia j. angielski wf j. ang. j. polski mat. religia z.tech.d /inf.m 2
3 religia edu.
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
mat. j. polski tech. m/j.ang. d historia geografia wf 3
4 edu.
 wcz.szk.
religia j. polski mat. j.ang.m /tech.d biologia historia j. ang. 4
5     j. angielski przyroda z. tech. mat. j.ang.m /wf d j. polski historia 5
6         j. ang. religia przyroda j.ang.d /wf m mat. j. polski 6
7               j. polski j.ang. religia 7
ŚRODA 1 edu.
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
j. ang. z. kom. d religia zaj. z wych. wf j. polski 1
2 plastyka j. polski wf religia j. polski wf 2
3 j. angielski mat. wf j. polski mat. religia z.tech.m /inf/d 3
4 edu.
 wcz.szk.
historia j. polski plastyka j. polski mat. z.tech.d /inf.m 4
5   j. polski religia mat. wf m /j.ang.d z. art. zaj. z wych. 5
6             historia wf d /j.ang.m biologia. mat. 6
7             przyroda j. ang. m   religia 7
CZWARTEK 1 edu.
 wcz.szk.
religia edu.
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
religia j. polski wf mat. fizyka j. ang. 1
2 j. angielski religia j. polski j. ang. mat. fizyka wf historia 2
3 edu.
 wcz.szk.
religia edu.
 wcz.szk.
j.ang. mat. j. polski geografia wos fizyka 3
4 religia edu.
 wcz.szk.
j. angielski mat. przyroda j. polski chemia historia edu. dla bez. 4
5 edu.
 wcz.szk.
  przyroda wf z.kom.m /j.ang.d historia zaj. z wych. j. polski 5
6           historia z.kom.d /j.ang.m j. polski mat. biologia 6
7           z. kom. m j. ang. m   j. polski wos 7
PIĄTEK 1 edu.
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
edu.
 wcz.szk.
religia j. polski wf chemia j. niem. j. polski 1
2 wf mat. historia plastyka j. polski j. niem. 2
3 j. angielski j. polski muzyka mat. j. polski wf wf 3
4 edu.
 wcz.szk.
j. angielski muzyka wf j. polski j.niem.m /wf d chemia geografia 4
5     j. angielski   mat. przyroda zaj. z wych. j.niem.d /wf m j. ang. mat. 5
6                     6
7                     7
ostatnia aktualizacja: 1.09.2016 r.  
strona GŁÓWNA